skip to Main Content
Urn
Urn
Urnen
Urn
Urn
UrnUrnenUrnUrn

Object omschrijving

Een urn wordt op vraag gemaakt, u krijgt de mogelijkheid om zelf mee te werken aan het maken van de urn en persoonlijke details toe te voegen.

Object details

*Een urn kan in grootte variëren, bijvoorbeeld een kleine voor een gedeelte van de as.

*De urn wordt goed afsluitbaar gemaakt.

Back To Top